Uzavrite najvýhodnejšie poistenie s okamžitou platnosťou z ponuky všetkých poisťovní.

Prihlásenie vozidla v Považskej Bystrici

Prihlasujete vozidlo? Nezabudnite na poistku, nakoľko potrebujete predložiť doklad o uzatvorenom povinnom zmluvnom poistení (bielu kartu) - uzavrite PZP online tu, ihneď si môžete vytlačiť potvrdenie o poistení a použiť pri prepise.

Motorové vozidlo môžete prihlásiť do evidencie na adrese:

OR PZ Považská Bystrica, Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica